THÔNG BÁO

Chuyển WEB: 5GSMM.COM

Hiện tại chúng tôi đã mở thêm trang web mới mang tên: 5GSMM.COM Với tất cả dịch vụ FACEBOOK - TIKTOK - INSTAGRAM - YOUTUBE - SHOPEE chất lượng NHẤT, giá rẻ NHẤT và bảo hành tuyệt vời NHẤT. hacklike.vn đang trong thời gian bảo trì - nhiều dịch vụ đang bị lỗi không đặt mua được. Các bạn có thể TẠO TÀI KHOẢN Ở WEB MỚI và chuyển tiền còn dư từ hacklike.vn qua 5GSMM.COM bằng cách NHẤN VÀO ĐÂY.


API

<< Quay lại trang trước

KEY_API CỦA BẠN


Tài liệu này giúp bạn tích hợp order dịch vụ tự động lên trang web của bạn để giao dịch với khách hàng.
Link request order https://hacklike.vn/api/
1.1 ADD: Khai báo biến mua mới:
key_api YOUR_KEY_API
action add
id xxxxxxxxxx Link (url) or ID bài đăng, trang cá nhân, page ... cần tăng tương tác
server_num x Loại máy chủ (Service type)
amount xxx Số lượng cần mua (amount), số lượng mua phải nằm trong khoảng min max được liệt kê trên
Mẫu request ADD (Form)

KẾT QUẢ TRẢ VỀ - Results returned


Dữ liệu dạng json, có thể chuyển về mảng bằng json_decode để đọc (Data in json form)
Ví dụ: Giao dịch thành công! Example - successful transaction
Trả về (Returns) code = 1
{
"code":1,
"service_name":"Tên dịch vụ",
"id":"ID hoặc Link đã mua",
"original":"Số lượng tương tác có sẵn ban đầu của ID đặt mua",
"name":"name",
"msg":"Thông báo giao dịch thành công / Notice of successful transactions",
"server_num":"1/2/3/...",
"amount":"Số tương tác đã mua / Quantity ordered",
"time":"Thời gian duy trì gói mua nếu có / time ordered",
"pay":"số tiền đã thanh toán / the amount paid",
"note":"Ghi chú đã lưu / Saved note"
"id_code":"Mã đơn hàng, các chủ web nên lưu mã đơn hàng về database của mình để sử dụng vào các API khác như check, hủy, gia hạn ..."
}


Ví dụ: Giao dịch thất bại! Example - failed transaction
Trả về (Returns) code = 0 hoặc (or) code >= 2
{
"service_name":"service name",
"code":0,
"msg":"Thông báo giao dịch thất bại / Notice of failed transactions",
"pay":0,
}