THÔNG BÁO

Chuyển WEB: 5GSMM.COM

Hiện tại chúng tôi đã mở thêm trang web mới mang tên: 5GSMM.COM Với tất cả dịch vụ FACEBOOK - TIKTOK - INSTAGRAM - YOUTUBE - SHOPEE chất lượng NHẤT, giá rẻ NHẤT và bảo hành tuyệt vời NHẤT. hacklike.vn đang trong thời gian bảo trì - nhiều dịch vụ đang bị lỗi không đặt mua được. Các bạn có thể TẠO TÀI KHOẢN Ở WEB MỚI và chuyển tiền còn dư từ hacklike.vn qua 5GSMM.COM bằng cách NHẤN VÀO ĐÂY.


API likes + Theo dõi Page FB

<< Quay lại trang trước

KEY_API CỦA BẠN


Tài liệu này giúp bạn tích hợp order dịch vụ tự động lên trang web của bạn để giao dịch với khách hàng.
Link request order https://hacklike.vn/api/likes-page.php
1.1 ADD: Khai báo biến mua mới:
key_api YOUR_KEY_API
action add
id xxxxxxxxxx Link (url) or ID bài đăng, trang cá nhân, page ... cần tăng tương tác
server_num x Loại máy chủ (Service type)
x = 1 | Like Việt | min = 200 | max = 20000
x = 2 | Like Việt giảm giá 1 | min = 200 | max = 3000
x = 3 | Like Việt giảm giá 2 | min = 200 | max = 5000
x = 4 | Like Việt giảm giá 3 | min = 200 | max = 10000
x = 5 | Like Việt Bảo hành | min = 100 | max = 90000
amount xxx Số lượng cần mua (amount), số lượng mua phải nằm trong khoảng min max được liệt kê trên
Mẫu request ADD (Form)

KẾT QUẢ TRẢ VỀ - Results returned


Dữ liệu dạng json, có thể chuyển về mảng bằng json_decode để đọc (Data in json form)
Ví dụ: Giao dịch thành công! Example - successful transaction
Trả về (Returns) code = 1
{
"code":1,
"service_name":"Tên dịch vụ",
"id":"ID hoặc Link đã mua",
"original":"Số lượng tương tác có sẵn ban đầu của ID đặt mua",
"name":"name",
"msg":"Thông báo giao dịch thành công / Notice of successful transactions",
"server_num":"1/2/3/...",
"amount":"Số tương tác đã mua / Quantity ordered",
"time":"Thời gian duy trì gói mua nếu có / time ordered",
"pay":"số tiền đã thanh toán / the amount paid",
"note":"Ghi chú đã lưu / Saved note"
"id_code":"Mã đơn hàng, các chủ web nên lưu mã đơn hàng về database của mình để sử dụng vào các API khác như check, hủy, gia hạn ..."
}


Ví dụ: Giao dịch thất bại! Example - failed transaction
Trả về (Returns) code = 0 hoặc (or) code >= 2
{
"service_name":"service name",
"code":0,
"msg":"Thông báo giao dịch thất bại / Notice of failed transactions",
"pay":0,
}